Boys High School Satellite Town

Address: House No. 240-A, Old Mohallah, Satellite Town, Sargodha
  Contact #: +92-313-2625970

Satellite Town Campus

Address: House No. 322-A, Satellite Town, Sargodha
  Contact #: +92-313-2625972